See also

Family of William KINGSLAND and Ann NORMAN

Husband: William KINGSLAND ( - )
Wife: Ann NORMAN (bap.1727)
Marriage 20 Dec 1750 Thorverton, Devon

Husband: William KINGSLAND

Name: William KINGSLAND
Sex: Male
Father: -
Mother: -

Wife: Ann NORMAN

Name: Ann NORMAN
Sex: Female
Father: Lawrence NORMAN (b.c. 1700, bur.1786)
Mother: -
Baptism 30 Aug 1727 Thorverton, Devon